O firmie

Start / Blog / Wiosna na trawniku – praktyczny poradnik – AERACJA

Wiosna na trawniku – praktyczny poradnik – AERACJA

12 kwietnia 2022

Po wykonaniu pierwszych prac oczyszczających oraz zabiegu wertykulacji (pamiętajmy, aby przy wykonywaniu zabiegu wertykulacji, temperatura GLEBY wynosiła min 8-10 stopni Celsjusza) możemy zastanowić się nad wykonaniem kolejnego zabiegu – zabiegu AERACJI.

Aeracja to zabieg podczas którego wykonywane są nakłucia w macie trawy lub tworzone są otwory przez wyjęcie tzw. wykorków. Zabieg ten wykonywany jest za pomocą maszyn zwanych aeratorami. Aeratory to maszyny spalinowa o szerokości od ok 40 cm do ponad 260 cm mających własny silnik spalinowy lub połączone są z zewnętrznymi nośnikami napędu – ciągniki ogrodnicze. Aeratory wyposażone są w „kołki pełne” lub „kołki puste” – każdy z nich jest przeznaczony do innego typu aeracji.

Aeracja kołkiem pełnym ma za zadanie:

 • zmniejszyć zagęszczenie / kompensację gleby
 • poprawia wymianę gazową w glebie
 • poprawia infiltrację / przepuszczalność wody w glebie
 • poprawia strukturę gleby i ułatwia wzrost systemu korzeniowego
 • mocniejszy system korzeniowy wpływa na zdrowszy wygląd maty trawy i mocniejszą darń
 • PO zabiegu piaskowania / Top Dreassingu
 • pomaga wprowadzić piasek w glebę

Aeracja kołkiem pustym ma za zadanie:

 • zmniejszyć ilość filcu/obumarłej materii organicznej lub wspomóc wymianę podłoża
 • trawniki po zabiegu aeracji z wykorzystaniem kołków pustych / tzw. wykroków ZAWESZE należy piaskować
 • zmniejszyć zagęszczenie / kompensację gleby
 • poprawia wymianę gazową w glebie
 • poprawia infiltrację / przepuszczalność wody w glebie
 • poprawia strukturę gleby i ułatwia wzrost systemu korzeniowego

Na jaką głębokość wykonać aerację ?

Osiągnięty rezultat zabiegu aeracji zależy od typu stosowanych kołków. W przypadku kołków pełnych których głównym zadaniem jest rozluźnienie/ zmniejszeni kompensacji gleby, głębokość pracy aeratora musi być większa niż obecna głębokość warstwy zagęszczonej. W tym celu każda firma, zajmującą się w sposób profesjonalny wykonywaniem zabiegów aeracji powinna przeprowadzić badanie kompensacji podłoża za pomocą penetrometrów glebowych.

Penetrometr glebowy jest prostym w użyciu, ręcznym miernikiem do kontroli zwięzłości gleby na trawnikach lub polach uprawnych. Pomiar kompensacji (zwięzłości)) gleby odbywa się poprzez wprowadzanie sondy pomiarowej w podłoże. Pozwala to na wykrycie w glebie warstw nadmiernie ubitych i głębokości ich występowania. Opór penetracji mierzony jest w jednostkach PSI oraz Bar, a manometr posiada również skalę kodowaną w kolorach: zielonym / żółtym / czerwonym, co ułatwia interpretację wyniku. Dodatkowo na pręcie penetrometru określone są głębokości pomiaru. Pomiar wykonywany jest za pomocą jedne z dwóch sond/ stożków – stożek: Ø 13 mm (dla gleb zwięzłych i trawników wieloletnich) i Ø 19,5 mm (dla gleb luźnych i nowych trawników).

Prawidłowo wykonany pomiar penetrometrem określi nam głębokość pracy aeratora. Pomiar wykonany po zabiegu aeracji powinien wykazać obniżony poziom kompensacji – system korzeniowy traw będzie miał korzystne warunki do wzrostu i rozwoju.

Piaskowanie – zabieg jest szczególnie ważny, zwłaszcza po aeracji koreczkowej ( kołkiem pustym). Piaskowanie najczęściej wykonujemy za pomocą piasku płukanego którego ziarna mieszczą się w przedziale od 0,05 – do 0,2 mm. Piaskowanie to zabieg który możemy wykonać poprzez Top Dreassing – delikatne pokrycie maty trawy i wprowadzenie piasku w okolicę węzła krzewienia traw gazonowych. Piaskowanie przed aeracji kołkiem pełnym poprawi i ułatwi wprowadzenie piasku w kapilary powietrzne i ułatwi mieszanie si gruntu. W przypadku aeracji kołkiem pustym / tworzeni wykorów – piaskowani wykonujemy dopiero po aeracja ii zebraniu koreczków. Piasek wprowadzamy za pomocą szczotki lub specjalnych narzędzia zwanych Drag Matami lub Ramami Levlawn.

Co będzie kolejnym krokiem na naszym trawniku ?

Zapraszamy do kolejnej części poradnika – BADANIE GLEBY